Обектив Консулт предлага за проджаба земеделски имот до Кметството на с.Дъбрава!

Имотът е с НТП-Нива, площ от 4,032дка., седма категория.

Достъпът е по черен, но поддържан и проходим път, на около 20м. от асфалта.

Оферта 1826