Обектив Консулт предлага за продажба земеделски имот с потенциал в местност Баларбаши!

Имотът е с площ 5731кв.м., правилна форма и лице на два пътя.

Начин на трайно ползване –Нива, с бърз и лесен достъп от града.